Menu

Historie


Seehusen en af Københavns mest respekterede og afholdte malermestre

Kunstner eller Håndværker

Firmaets grundlægger Axel Seehusen kom i slutningen af 1870’erne i malerlære hos en af Københavns mest respekterede og afholdte malermestre, Christian Øigaard. Den store rødmossede Øigaard beskrives som en rigtig håndværksmester, tilsat lidt boheme. Malerværkstedet lå øverst oppe i en tidligere købmandsgård, Skt. Pederstræde 37, og mesteren boede privat på 3. sal. Udover sin egen malervirksomhed underviste Øigaard malerlærlinge på Teknisk Skole.

Axel Seehusen begyndte arbejdet kl. 6 om morgenen, og var han den første, hentede han nøglerne hos Øigaard, der som regel var ved at vaske sig med selerne ned ad ryggen. Arbejdstiden sluttede kl. 18 om aftenen. Men Øigaard kunne forlange, at Axel Seehusen skulle arbejde på værkstedet om søndagen til kl. 12.

​En af Axel Seehusens vigtigste opgaver var, at rive de finere farver, der på den tid ikke fandtes i olieret tilstand i større mængder. Dertil kom rensning af pensler og malerbøtter, kogning af lim, mos og klister. Seehusen skulle endvidere køre “tøjet”, materialerne, ud til svendenes arbejdspladser og hente maling fra Farvemøllen i Grønnegade.

Der blev brugt ca. 100 pund zinkhvidt om måneden. Det blev hentet med træk – eller rettere skubvognen, for man skubbede vognen, der var forsynet med en dyb kasse på to hjul, som blev læsset med bøtter, spande og dunke. Her over blev der lagt et par wienerstiger, stillads, tapetserer bræt og bukke. Så gik det afsted over den dårlige , ujævne brobelægning. Cykler var endnu ikke almindelige, og det var for dyrt at tage hestesporvognen, hvor der for øvrigt heller ikke var adgang for folk i arbejdstøj. En af Øigaards kunder, slagtermester Arildsen, boede i Tårbæk om sommeren – ligesom de fleste af tidens grosserere.

Det var en lang vej at spadsere frem og tilbage med de tunge materialer. Lønnen blev udbetalt lørdag aften. Dog ikke på en beværtning, sådan som det ellers tidligere var almindeligt mange steder. Men mester Øigaard var ikke altid lige pålidelig, når det gjaldt om at udbetale pengene. Undertiden måtte Axel Seehusen forgæves vente uden for værkstedet med de andre lærlinge og svende. Øigaard dukkede først op, når de var gået igen. I løbet af mandagen fik svende og lærlinge et acontobeløb. Men de lærlinge, der kom fra velhavende hjem, betalte han til sidst.

Mange af Øigaards lærlinge som for eksempel Martin Madsen, der efterfulgte Seehusen i lærepladsen, kom fra små kår, selv om Martin Madsen med en vis portion stolthed fortæller om sin familiebaggrund: “Mine forældre holdt sig fri af alt – far var nogenlunde heldig med arbejde. Vi blev regnet for ligesom lidt bedre stillet. Dog var vi også faste kunder på lånekontoret. Fars tøj fra mandag til lørdag aften – et dynebetræk eller lignende når det kneb.”

De overfyldte hjem!

Seehusen udførte også en del arbejde i den private beboelsessektor. Hjemmet var godt overfyldt i klunketiden – med mærkelige genstande og nips på borde og stole. På gulvet var det moderne at placere livagtige porcelænsdyr som for eksempel et par skildpadder, der ved et tryk på hovedet var i stand til at løfte skjoldet, så de kunne bruges som askebægre. Det var ret populært at imitere atelier og anbringe et staffeli i stuen. Sådan var det såvel på Amalienborg, hvor dronning Louise malede blomstermale- rier, som i de små hjem. Husede hjemmet ikke en kunstmaler, forsynede man det noget bare staffeli med potteplanter og små skilderier.

Særlig travlt havde Axel Seehusen ved flyttedagene i april og oktober. Undertiden mødte han og svendene op kl. 12 og nåede lige at hvidte lofterne, inden de nye lejere om aftenen rykkede ind med deres møbler og ejendele. Arbejdsredskaberne var primitive. Lofterne blev renset af for gammelt kridt og derefter strøg maleren dem igen med kridt tilsat Islandsk mos som bindemiddel. Før i tiden kogte malernes koner mossen.

​Det går støt fremad

Da firmaet i 1906 flyttede til større lokaler i Ewaldsgade 14 på Nørrebro, havde Axel Seehusen allerede udlært seks lærlinge. Værkstedet lå på 2. sal i bunden af gården i et gammelt pakhus. Man skulle passere en madras virksomhed på 1. sal og op på 2. sal ad en meget stejl trappe. I gården var der en hestestald, hvor nordbaggen Lise stod.

Malermester Seehusen forstod at vælge sine medarbejdere og kvaliteten af malerarbejdet var iorden. Der var som regel 20 – 25 malere i gang og i 1910 blev der udbetalt arbejdslønninger for 25.984,13 kr.

Billederne viser en gruppe af malersvendene i firmaet foran kunstneren Kristian Zahrtmanns hus på Fuglebakken på Frederiksberg, hvor opmalingen blev forestået af Seehusen.

Der males hos notabiliteterne

Malerfirmaet Axel Seehusen malede efterhånden for de fleste af byens notabiliteter: grosserer Fleischer, grosserer Goldschmidt, direktør Philip Heymann, vekselerer Alf Horwittz, grosserer Rich. Petersen, vekselerer Palsby, grosserer Schmall, direktør Aage Heymann samt for eksempel i 1918 Landmandsbankens direktør, etatsråd Emil Glückstadt der fik malet for 15.313,91 kr., hvilket den gang var et meget stort beløb.

Malerfirmaet udførte foruden arbejder og reparationer for private flere betydelige arbejder på nyopførte bygninger i København. Det gælder Berlinske Tiden- des hus, Radiumstationen, Diakonissestiftelsen, Vesterport, Forsikr.sel. Hafnia og Finsens Instituttet.

Seehusens Søhest!

Svend Seehusen har tegnet firmaets logo, søhesten. Det gik til på denne måde. Efter et ophold i Schweiz rejste Svend Seehusen til den franske riviera sammen med kollegaen Mogens Birk. Da de ikke kunne få hotelværelse, lagde de sig nede på stranden og sov om natten. Næste morgen fandt Svend Seehusen en lille søhest. Da han senere var i byen for at handle, opdagede han, at hans pung var væk. Han skyndte sig tilbage til stranden, hvor de havde overnattet. Her fandt de pungen. Søhesten bragte lykke og den har siden fulgt firmaet, selvom logoet senere er blevet moderniseret.

​Axel Seehusen døde i 1949 og dermed mistede danske malere en af deres fornemste repræsentanter.​

Sønnerne Kai Seehusen og Svend Seehusen drev firmaet videre til det blev overtaget og videreført af Kai Axelsen i 1974. Firmanavnet blev herefter ændret til Malerfirmaet Axel Seehusen’s Eftf. Kai Axelsen A/S.

​Kai Axelsen blev udlært i en malervirksomhed på Fyn. Egentlig havde han selv forestillet sig en fremtid som lærer, men hans far, snedkermester William

Axelsen, satte sønnen, den yngste af seks søskende, i lære hos malermester K. Hansen i Turup i årene 1949 – 53.

Efter læretiden og værnepligt i livgarden arbejdede han for flere malermestre. Arbejdspladserne i Haslev og Bjerringbro samt et kortere ophold i Norge kom til at betyde meget for Kai Axelsen, der satte pris på at færdes i vidt forskellige miljøer.

1960 etablerede Kai Axelsen selvstændig virksomhed i Rødovre og blev optaget i Københavns Malerlaug. De første år fik han hjælp på kontoret af sin hustru Marina. Som selvstændig malermester påtog Kai Axelsen sig arbejder for flere boligselskaber, D.A.B., P.A.B., Danske Funktionærers Boligselskab, Tranemosegård, Københavns Saneringsselskab, De samvirkende Købmandsforeninger, forsikringsselskabet Tryg og flere børneinstitutioner.

Da Kai Axelsen i 1974 overtog Malerfirmaet Axel Seehusen, flyttede virksomheden samtidig til større rammer i en ejendom på Højnæsvej 58, i Rødovre.

​Malerfirmaet Seehusen A/S havde indtil 2019 til huse på Højnæsvej 58. Som følge af behovet for yderligere plads flyttede firmaet herefter til Glerupvej 20 ligeledes i Rødovre.

Peder Axelsen har siden 2001 videreført de stolte traditioner helt i sine forgængeres ånd, dog med de nødvendigt stænk af udvikling og modernisme i ledelsesformen for at sikre den nødvendige fremdrift. Firmanavnet blev samtidig forenklet til Malerfirmaet Seehusen A/S.

Mere end 125år med farver, pensler og ruller.

Malerfirmaet Seehusen A/S kunne den 13. september 2017 fejre 125 år jubilæum. Mere end 200 lærlinge var blevet udlært. Der var påført over 10 millioner liter maling og det blev fejret.

​Det gode håndværk kombineret med fokus på kunden er stadig firmaets fundament, og måske er det derfor, at Malerfirmaet Seehusen A/S kunne fejre sit 125 års jubilæum.

De gode intentioner kan kun realiseres med dygtige og stabile medarbejdere. Med fokus på gensidig respekt, godt arbejdsmiljø samt en høj grad af ansvar til de forskellige medarbejdergrupper, har malerfirmaet igennem mange år formået, at have en meget lille udskiftning af medarbejderstaben; 9 medarbejdere har været ansat i firmaet mere end 20 år, heraf 2 mere end 30 år. Udelegering og ansvar er gået hånd i hånd med økonomisk medinddragelse af medarbejderne hvorfor funktionærerne i snart 15 år har haft adgang til medarbejderaktier samt overskudsdeling.

​De primære arbejdsopgaver er istandsættelse af boliger for almene boligselskaber, vedligeholdelses- og renoveringsopgaver for kunder på det professionelle marked samt nybygnings- og renoveringsopgaver som underentreprenør for større entreprenørfirmaer.

Malerfirmaet Seehusen A/S ejer malerfirmaet John Larsen A/S og tilsammen er der i koncernen i dag cirka 70 ansatte. Firmaet har altid været et familieejet firma og ledet af i alt 4 generationer. De første 50 år var grundlægger Axel Seehusen daglig leder og de næste 30 år var det sønnerne Svend og Kai Seehusen. Herefter overtog Kai Axelsen firmaet som ejer i knap 30 år. Nuværende ejer og 4. generation, Peder Axelsen, har varetaget driften de seneste godt 25 år.

Kontakt Malerfirmaet Seehusen A/S

Kontakt os i dag og lad os få en snak omkring jeres behov.
Vi giver gerne en gratis vurdering af opgaven.

Ring til os Kontakt os

Få et uforpligtende tilbud på din maleropgave

Få et tilbud her